KONKURS PLASTYCZNY

 

Zapraszamy uczniów klas I – V
do udziału w konkursie plastycznym:
Pojedziemy w cudny kraj – ilustracja do utworu Marii Konopnickiej.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
Narysować ilustrację do wiersza, noweli, powieści, baśni poetyckiej Marii Konopnickiej.
Technika pracy: kredka, farba, wydzieranka, dowolna wg upodobań ucznia.

Kryteria oceny:
-oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
-samodzielność wykonania.

Nagrody:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone książkami.

Na zgłoszenia czekamy w bibliotece szkolnej do 20 kwietnia 2022 r.
Powodzenia???