1056 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

13.04 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbył się apel z okazji 1056 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu. Od 2019 roku 14 kwietnia jest Świętem Chrztu Polski. Występujący uczniowie przypomnieli, że było to wydarzenie przełomowe w dziejach naszego państwa i narodu polskiego.
Od 966 roku rozpoczął się na naszych ziemiach proces chrystianizacji. Polska została włączona w krąg państw Europy Zachodniej, co skutkowało przejmowaniem wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Uczniowie przywołali słowa wielkich Polaków: Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, którzy podkreślali, że w dziejach narodu polskiego przyjęcie chrztu jest najważniejszym wydarzeniem.
Uczniowie zwrócili uwagę na zasługi Mieszka I i jego żony Dobrawy z Czech oraz dziedzictwo następnych pokoleń Polaków, którzy tworzyli narodową wspólnotę, jej kulturę i przekazywali wiarę następcą.
Apel został wzbogacony recytacją i oprawą muzyczną.
Święto Chrztu Polski zobowiązuje nas Polaków do wywieszenia flagi.