231 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Trzeci Maja radość budzi,
w ten dzień wolność łączy ludzi,
w całym kraju wiszą flagi,
to jest święto wielkiej wagi.”

 

 

29.04 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyła się akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Występujący uczniowie przypomnieli okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nawiązali do trudnej sytuacji Rzeczpospolitej Polskiej w XVIII wieku. Podkreślili rolę patriotów, którzy widząc groźbę utraty niepodległości przez Polskę, podjęli próbę ratowania Ojczyzny. Zwołali w 1788 roku do Warszawy sejm, który przeszedł do historii Sejmu Wielkiego.
Jego zadaniem było wprowadzenie reform celem wzmocnienia Polski.
3 maja 1791 roku Polacy świętowali, cieszyli się i śpiewali, bo sejm uchwalił konstytucję.
To nadzwyczaj postępowe dzieło zostało unieważnione przez magnatów- zdrajców, którzy chcieli nadal korzystać z szerokich przywilejów. Wkrótce nastąpił II i III rozbiór Polski.
Dzieło Konstytucji 3 Maja nie zginęło. Konstytucja przeszła do historii, jako druga na świecie, a pierwsza w Europie demokratyczna ustawa zasadnicza z XVIII wieku. Uznano ją za największe dzieło polskiego oświecenia.
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w czasie zaborów obchodziła patriotyczna część społeczeństwa polskiego. W okresie międzywojennym było to wielkie święto państwowe. Po II wojnie światowej w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił, jako święto państwowe dzień 3 maja, rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Obecnie kontynuujemy tę tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.
Dziś możemy świętować swobodnie i tym samym przypominać dzieło minionych pokoleń. Konstytucja była wyrazem postępowej myśli Polaków, którzy ponad własne dobro stawiali dobro narodu.
Uczniowie wspomnieli, ze Święto Konstytucji 3 maja poprzedza Dzień Flagi, który należy do najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Podkreślili, że polskość zobowiązuje nas Polaków do wywieszenia flagi.
Po występie młodych artystów głos zabrała pani dyrektor – Renata Kumidaj, która podkreśliła wagę święta majowego i zachęciła do udziału w obchodach 3 Maja.
Rolę narratorów odegrały uczennice kl. ósmej Maria Turlik i Aleksandra Rakoczy. Recytatorami byli uczniowie kl. 4b: Oliwia Derewońko, Lena Turoboś, Tymoteusz Lachowski i kl. 5b: Mateusz Morawski, Wiktor Warych.
Uroczystość przygotowały: nauczycielki historii: I. Pietrasiak, A. Kowalska, nauczyciel muzyki -M. Magiera, nauczyciel informatyki- M. Pączyński.

„…Gdzie biały orzeł na sztandarze.
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.”