ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, (…) są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

102 rocznica urodzin Jana Pawła II

W dniu 18 maja 2022 przypada 102. rocznica urodzin Patrona naszej szkoły Jana Pawła II

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II przyszedł na świat w majowe popołudnie 1920r. w niewielkim mieście Wadowice. Tam też spędził dzieciństwo i młodość. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie, a w ich  domu pełnym miłości i ciepła panowała religijna atmosfera. Oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców. W Wadowicach mieszkała wówczas liczna społeczność żydowska, wśród których mały Karol miał wielu kolegów.  Jednak  życie przyszłego Papieża od najwcześniejszych lat naznaczone było cierpieniem. W wieku dziewięciu lat, tuż przed Pierwszą Komunią Świętą, stracił mamę Emilię, o której już jako dorosły człowiek napisał:

Emilii, matce mojej…

Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty –
– o, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty –

Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.

Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.

Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem –
o, jak to dawno już było –
jak się dziś zdaje malutkiem.

Nad Twoją białą mogiłą,
o Matko – zgasłe Kochanie –
me usta szeptały bezsiłą:
– Daj wieczne odpoczywanie –

Po pogrzebie, ojciec szukając pocieszenia w modlitwie, zabrał synów do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego przyszły Papież często powracał

Trzy lata później zmarł starszy brat Karola- Edmund, który będąc młodym lekarzem zaraził się szkarlatyną od pacjentki. W 1941 roku odszedł ojciec… Utrata bliskich, okropieństwa wojny, ciężka praca w Zakładach Chemicznych Solvay,  wywarły głęboki wpływ na życie młodego Karola Wojtyły i ukształtowały jego powołanie. W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego, a 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1958 roku mając 38 lat został najmłodszym polskim biskupem, 26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem, a 16 października 1978 roku w wyniku obrad Konklawe został powołany na Tron Piotrowy. Spełniły się słowa Juliusza Słowackiego, napisane ponad sto lat wcześniej

Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża

Otwarty tron…

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem długości w historii). Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Dla Polaków był to Papież szczególny, wyjątkowy i niezwykle bliski. Jego słowa:

,,Niech zstąpi Duch Twój,

 Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi

wypowiedziane w 1979r. podczas Mszy Świętej na placu Zwycięstwa w Warszawie (dziś plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) zmieniły bieg polskiej historii.

Liczne pielgrzymki do Ojczyzny dawały Polakom nadzieję w czasach, kiedy było o nią trudno kształtowały naszą postawę życiową i uczyły niezłomności w obronie najświętszych wartości :

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali…

(…)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba  i , tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

W sercach Polaków na zawsze pozostanie obraz Papieża składającego pocałunek na ojczystej ziemi. Była to najlepsza lekcja patriotyzmu jakiej udzielał. O miłości do Ojczyzny Jan Paweł II mówił wielokrotnie zwracając się do swoich rodaków z przesłaniem, które stało się Jego duchowym testamentem:

,, (…)  „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On «wyzwala» człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37.

Był to moment, gdy świat się na chwilę zatrzymał…

Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki św. Piotra.

13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków.

Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Papież Jan Paweł II był niekwestionowanym autorytetem moralnym naszych czasów. Pozostawił po sobie dziedzictwo intelektualne i duchowe.

W 2007 roku społeczność szkolna oraz mieszkańcy Sulejowa wybrali Ojca Świętego Jana Pawła II patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Nadanie imienia szkole było inicjatywą ówczesnej p. dyrektor mgr Danuty Gielec. W proces nadania imienia aktywie zaangażowali się wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także mieszkańcy miasta. Wybór społeczności szkolnej i mieszkańców miasta padł na Jana Pawła II. W bieżącym roku szkolnym mija 15 lat od tego wspaniałego wydarzenia. Postać tak wybitnego patrona stanowi dla naszej szkoły zaszczyt, honor i wielkie zobowiązanie, by w coraz trudniejszych czasach wychowywać młode pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich, które stanowią filary europejskiej cywilizacji i kultury. Rokrocznie Dzień Patrona jest dla naszej szkoły wielkim świętem. Również w tym roku chcielibyśmy uczcić pamięć Jana Pawła II, a ponieważ głęboko wierzymy, że Jego nauczanie ma być żywe dedykujemy mu radość naszych uczniów w Dniu ich Święta 1 czerwca 2022r. przenosząc obchody Dnia Patrona właśnie na ten szczególny dzień, prezentując rozwój ich talentów i zainteresowań.  Uważamy, że najlepszym hołdem dla Patrona naszej szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych tak bliskich sercu Jana Pawła II, który w młodzieży dostrzegał przyszłość świata i nadzieję Kościoła:

Wy jesteście przyszłością świata!

Wy jesteście nadzieją Kościoła!

Wy jesteście moją nadzieją!

Informacje biograficzne na temat Ojca Świętego Jana Pawła II zamieszczone w artykule pochodzą ze stron:
Biografia Jana Pawła II – Centrum Myśli Jana Pawła II (centrumjp2.pl)
„Zanim stąd odejdę…” | Niedziela.pl
Wy jesteście przyszłością świata – cytat Karol Wojtyła – wyczytaj.pl