DZIEŃ PATRONA I DZIEŃ DZIECKA

,,I przeleciała wieść przez świat
I wszystkich zadziwiła,
że, Ojcem Świętym jest nasz Brat
Kardynał Karol Wojtyła
I dzwonił watykański dzwon
Polak na Piotra tron!”

 

1 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu ,,Święty Jan Paweł II Przyjacielem Dzieci”. Społeczność szkolna oddała w ten sposób hołd Papieżowi Polakowi i Patronowi naszej szkoły z racji 102 rocznicy urodzin. Występujący przypomnieli najważniejsze etapy życia Papieża. Zwrócili uwagę na wyjątkowość św. Jana Pawła II, któremu bliscy byli wszyscy ludzie, a szczególnie dzieci i młodzież. Uczniowie odwołali się do słów, które wypowiedział Papież na początku swego pontyfikatu: ,, Dzieci i młodzież są nadzieją Kościoła i świata”.
Występujący nawiązali też do dramatycznego wydarzenia z życia Papieża – zamachu na Jego życie w dniu 13 maja 1981 roku. To zdarzenie spowodowało, że św. Jan Paweł II już nigdy nie wrócił do dawnej formy fizycznej, ale nie ustawał w pracy w służbie Kościołowi i ludziom, co zostało podkreślone przez uczniów.
Narracja w wykonaniu uczennic kl. 8 d: Oli Rakoczy i Marysi Turlik została wzbogacona recytacją i śpiewem. Uroczystość przygotowali: I. Pietrasiak, nauczycielka historii- I. Pietrasiak i M. Magiera – nauczyciel muzyki.