HARMONOGRAM I ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna będzie przyjmować od uczniów komplety podręczników wg poniższego harmonogramu.

Podręczniki oddajemy do biblioteki szkolnej  w reklamówce  z informacją na wierzchu zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

 Harmonogram odbioru zestawów podręczników:

DATA GODZINA KLASA
15 czerwca 2022r.

(środa)

11.00-11.30 8 a
11.30-12.00 8 b
12.00-12.30 8 c
12.30-13.00 8 d
20 czerwca 2022r.

(poniedziałek)

 

8.00-9.00 7 a
9.00-10.00 7 b
10.00-11.00 7 c
11.00-12.00 6 a
12.00- 13.00 6 b
21 czerwca 2022r.

(wtorek)

8.00-9.00 5 a
9.00-10.00 5 b
10.00-11.00 4 a
11.00-12.00 4 b
22 czerwca 2022r.

(środa)

 

8.30-9.00 1 b
9.00-9.30 1c
10.00-10.30 2 a
10.30-11.00 3 a
11.30-12.00 1 a
12.00-13.30 2 b
13.30-14.00 3 a
23 czerwca 2022r.

(czwartek)

 

 

Nauczyciele

W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków w kompletności zestawów podręczników rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na konto za zniszczony lub nie oddany podręcznik, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulejowie

nr rachunku 45 8973 0003 0020 0331 0516 0001

z opisem: Zwrot za zniszczone podręczniki, imię i nazwisko ucznia

 

Potwierdzenie wpłat proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej.