INFORMACJA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W gabinecie zastępcy dyrektora Marcina Pary można w dniach 29.06-01.07.2022r. w godz.8.00-13.00 odebrać loginy i hasła do samodzielnego sprawdzenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia w formie drukowanej będą do odebrania 8 lipca 2022r. w sekretariacie w godz.8.00 -15.00