POSPRZĄTALIŚMY NASZ ŚWIAT…

W piątek 16.09.2022 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci pod opieką nauczycieli zadbały o teren przyszkolny. Należy nadmienić, iż międzynarodowa kampania odbywa się w trzeci weekend września i ma na celu propagowanie haseł proekologicznych, a co za tym idzie również wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem ,,Wszystkie śmieci są nasze”. Plakat akcji jest wymowny. Każdy człowiek powinien zastanowić się nad koncepcją ochrony środowiska naturalnego, nad swoim wpływem na nie i mieć pełną świadomość tego, iż jego działania mają decydujący wpływ na stan planety. Sprzątanie Świata to akcja, która jednoczy ludzi, pozwala łączyć siły, w celu poprawy jakości środowiska.