OGÓLNOPOLSKA AKCJA GŁOŚNEGO CZYTANIA

W dniu 29 września 2022r. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie włączyła się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania. Święto to zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, jego patronką jest pisarka Joanna Porazińska. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa. Czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu i kształtowanie więzi między dorosłymi a dziećmi. Akcja adresowana jest głównie do młodszych czytelników. Jednak w tym roku włączyli się w nią w naszej szkole uczniowie klas IV-VIII, którzy uczcili Rok Romantyzmu Polskiego czytając utwory Adama Mickiewicza. Była to kolejna, tym razem wewnątrzszkolna odsłona ,,Ballad i Romansów”.
Utwory wieszcza zaprezentowane zostały z podziałem na role przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie oraz uczniów klas VII i VIII, którzy na tę okoliczność przygotowali sobie adekwatne kostiumy. Udział w akcji wziął także uczeń z Ukrainy, który przeczytał wiersz w swoim rodzimym języku. Ten sam utwór w języku polskim odczytały jego koleżanki z klasy.
W czasach zdominowanych przez elektronikę i Internet wszelkiego rodzaju akcje propagujące czytelnictwo są niezwykle potrzebne. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea czytania do podejmowania inicjatyw związanych z codzienną promocją czytelnictwa, gdyż tylko wspólny wysiłek szkoły, rodziców i środowiska przyniesie oczekiwane efekty, a co się z tym wiąże usprawni i wspomoże proces dydaktyczno- wychowawczy. Jednocześnie dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie za możliwość udziału w akcjach czytelniczych i konkursach, które wspomagają rozwój czytelnictwa i kształtowanie kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie