ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Po występie w symboliczny sposób poprzez przysięgę i pasowanie ołówkiem zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Stają się członkami społeczności szkolnej. Fakt obecności rodziców, dyrekcji szkoły, przedstawicieli rady rodziców i władz samorządowych dodaje dodatkowej wagi tej uroczystości.