SPOTKANIE AUTORSKIE

W poniedziałek 21 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyło się spotkanie autorskie z p. Tomaszem Millerem autorem książki ,,Oni zginęli za Ojczyznę”. Wydarzenie to stanowi początek cyklu spotkań z mieszkańcami naszego miasta i regionu, którzy dzięki swej pasji historycznej stali się lokalnymi kustoszami pamięci. W spotkaniu, zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną, wzięły udział klasy VII i VIII pod opieką nauczycieli oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II.
Pan Tomasz Miller omówił tematykę swej publikacji i przybliżył młodzieży czasy II wojny światowej. Prelekcja dostarczyła również wielu bardzo ciekawych informacji na temat Sulejowa i jego mieszkańców w czasach międzywojennych, tuż po odzyskaniu niepodległości. Słuchacze mieli niecodzienną okazję zapoznać się z historycznymi ciekawostkami związanymi z miejscami, w których żyją i mieszkają. Omówiona została przedwojenna infrastruktura, przemysł oraz struktura społeczna przedwojennego Sulejowa.
Następnie prelegent przypomniał tragiczne dni września 1939r. i wpływ tych wydarzeń na narodziny Sulejowskiego Ruchu Oporu oraz działalność konspiracyjną skierowaną przeciwko niemieckiemu okupantowi, za którą przyszło młodym patriotom zapłacić najwyższą cenę.
Gość przybliżył uczniom sylwetki aresztowanych 11 lutego 1941r. wydobywając je ze statystycznych zestawień i mroków przeszłości. Dzięki fotografiom i pamiątkom zaprezentowanym przez p. Tomasza Millera uczniowie zyskali możliwość uczestnictwa w niecodziennej lekcji historii dotyczącej ich najbliższego otoczenia.
Zgromadzeni mieli również możliwość obejrzeć poruszający wywiad przeprowadzony przez p. Millera z nieżyjącą już p. Marią Walas, która opowiedziała o tragicznych losach swojego brata Stanisława Szczęsnego zamordowanego w obozie zagłady.
Mamy nadzieję, że pozyskanie wiedzy historycznej o swoim regionie i jego mieszkańcach, ich niezwykłym bohaterstwie, odwadze i patriotyzmie, stanie się dla uczniów inspiracją do zgłębiania tego tematu i kształtowania postaw patriotycznych.
Dziękujemy p. Tomaszowi Millerowi za przekazanie naszym uczniom pamięci o lokalnych bohaterach.
Na kolejne spotkanie z tego cyklu zapraszamy w styczniu, w celu uczczenia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Gościem specjalnym będzie p. Krzysztof Bojarczuk.

Biblioteka Szkolna