OGŁOSZENIE

Biblioteka Szkolna informuje, że uczniowie klas I-VIII otrzymają bezpłatne zestawy podręczników i materiałów ćwiczeniowych, z wyjątkiem podręcznika do religii, w dniach od 04 do 08 września 2023r.

Rodzice uczniów klas zerowych we własnym zakresie zakupują zestaw/ pakiet Ciekawa zabawa – sześciolatki wydawnictwo Nowa Era edycja 2023-2025