MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

W dniu 10.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny o tematyce antyalkoholowej i przeciwdziałającej uzależnieniom.
Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Progres. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy VIA i VIB Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej nr2 im. Królowej Jadwigi wraz z wychowawcami i przedstawicielami rodziców. Szóstoklasiści musieli się zmierzyć z rówieśnikami w kilku konkurencjach: odegranie psychodramy ukazującej skuteczne sposoby odmawiania i antyreklamy, omówienie plakatu, rozwiązanie krzyżówki, uzupełnienie planszy skojarzeń. Klasy przygotowały filmiki profilaktyczne oraz plakaty ukazujące wpływ alkoholu na wartości życiowe. Zmagania uczniów oceniło profesjonalne jury.
Konkurs wymagał ogromnej pracy i zaangażowania uczniów, wychowawców i rodziców.